direktori Direktori webmel Webmel

KETUA JABATAN

Nama: Tuan Haji Adzman Bin Talib                                                                                                                                                                                                                                     Pengarah 2018

Pendidikan:
Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama, Universiti Pertanian Malaysia
Sijil Perguruan, Maktab Perguruan Bahasa, Kuala Lumpur

Pengalaman Perkhidmatan:

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah, SMK Tebakang, Sarawak (1984 - 1989)
2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah, SMK Gombak Setia, Selangor (1993 - 1995)
3. Penolong Pengarah, Lembaga Peperiksaan, (1995 - 2008)
4. Ketua Penolong Pengarah, Lembaga Peperiksaan, (25 Ogos 2005 - 1 Oktober 2013)
5. Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (BPPK) (1 Oktober 2013 - 1 April 2016)
6. Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (BPPK) (01 April 2016 - 2 Oktober 2017)
7. Timbalan Pengarah Peperiksaan (Pengurusan) (2 Oktober 2017 - 12 Mac 2018)
8. Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, (12 Mac 2018 – Sekarang)

 

Mendapat Latihan Dalam Bidang Pengukuran & Penilaian di:

1. The National Center for Teaching, Newtonville, Massachusetts, Amerika Syarikat
2. Victorian Curriculum Assessment Authority (VCAA) Australia
3. Australian Curriculum, Assessment dan Cerfication Authorities (ACACA), Australia
4. Senior Secondary Assessment Board of South Australia (SSABSA), Australia
5. New Zealand Qualifications Authority (NZQA), New Zealand
6. Citogroep, Arhhem, The Netherlands
7. Cambridge International Examination (CIE), United Kingdom
8. Centre for Language Tranning and Assessment (CLTA), Toronto, Kanada
9. Directorate of Education, Chennai, Center of Language and Translations, Chennai, India
10. Examination Board, Chennai, India
11. Examination Board, New Delhi, India
12. Harcourt Assessment Inc. Illinois, Amerika Syarikat
13. Educatonal Testing Service (ETS), Princeton, New Jersey, Amerika Syarikat
14. Unviversty od Auckland, New Zealand
15. French Ministry of Education, Paris
16. Oxford University Centre for Educational Assessment, United Kingdom
17. University of Camvridge International Examinations, Cambridge, United Kingdom

 

Kurniaan / Anugerah :

1. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, KPM 2001
2. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, KPM 2014
3. Anugerah Gelaran MUNSYI DEWAN, DBP 2007

 

LATAR BELAKANG

Lembaga Peperiksaan (LP) lahir sebagai Unit Peperiksaan di Kementerian Pelajaran pada 3 Mei 1956. Pada tahun berikutnya, Unit Peperiksaan telah ditukar kepada Lembaga Peperiksaan. Penubuhannya untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah di negara ini sejajar dengan hasrat Penyata Razak (1956). LP merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan secara berpusat. Peperiksaan ini berlandaskan kurikulum kebangsaan yang dijalankan untuk 1.5 juta calon secara serentak.

 

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Menjelang 2020.

 

MISI

Sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan serta berperanan ke arah pembelajaran yang lebih berkesan.

 

OBJEKTIF

 • Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan dan penilaian sekolah, peperiksaan dan penilaian pusat dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara.
 • Memberi khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat rundingan tentang Sistem Peperiksaan dan Pentaksiran Kebangsaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

 

FUNGSI

FUNGSI

 • Memberi nasihat, memantau, membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.
 • Mengendalikan semua peperiksaan dan mengikut peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.
 • Mengadakan peperiksaan, mengendalikan pemantauan dan menguatkuasakan peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.

TANGGUNGJAWAB

 • Menggubal dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum.
 • Menggubal spesifikasi semua bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya dan pengawalan mutu alat-alat pengukuran.
 • Menggubal alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum.
 • Menyelaras, mengeluar, mencetak dan mengedar alat pengukuran.
 • Mengawal dan mengendali peperiksaan awam dan luar negeri.
 • Memproses kemasukan calon dan data, mengeluarkan keputusan dan sijil dan menganalisis statistik.
 • Menyelidik untuk mempertingkatkan mutu pengujian dan pengukuran pendidikan dan pengesahan "standard".
 • Mengurus khidmat bantu, nasihat dan perundingan berkaitan pentaksiran pendidikan.
 • Memberi kelulusan kepada mana-mana institusi pendidikan bagi mengadakan/mengendalikan peperiksaan, menjalankan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan, panduan dan arahan peperiksaan.

 

PIAGAM PELANGGAN

LP bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan dengan cekap, licin dan selamat. Untuk mencapai hasrat ini, kami berjanji:

 • Menilai prestasi calon dengan adil, sahih melalui alat pengujian dan pengukuran yang sah dan boleh dipercayai berdasarkan kurikulum dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;
 • Membekalkan kertas soalan dengan cukup dan selamat mengikut jadual peperiksaan;
 • Menyediakan kemudahan peperiksaan yang sempurna dan saksama untuk semua calon;
 • Mengeluarkan keputusan peperiksaan yang sah dalam tempoh empat bulan dan sijil dalam tempoh enam bulan selepas keputusan peperiksaan;
 • Memberi peluang kepada calon membuat rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan dan memberi keputusan dalam tempoh tiga bulan;
 • Memberi perkhidmatan yang mesra dan bersedia untuk memberi bantuan yang berkaitan dengan peperiksaan; dan
 • Meningkatkan pengurusan peperiksaan yang selamat, cekap, berkesan, canggih, dinamik berteraskan pembaharuan yang berterusan.

 

STRUKTUR ORGANISASI

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

 

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@1mocc.gov.my)
Lembaga Peperiksaan
ARAS 2 , BLOK E11, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA.
http://lp.moe.gov.my/ +603-8000 8000 +603-8888 8001 80008000

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.055 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM