direktori Direktori webmel Webmel

KETUA JABATAN

Passport SUB

Nama: Pn. Normazwin binti Yahya

Pendidikan :

1. Sijil Perguruan Asas (PSR/PM), MPMK, Johor, tahun 1985

2. Bacelor Pendidikan (BImbingan dan Kaunseling), UPM, tahun 1994

3. Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UKM, tahun 2001

4. Sijil Inspirationl Leadership, ILM London, tahun 2015

5. Sijil Talent Pool, KPM, tahun 2016

Pengalaman Perkhidmatan :

1. 1/3/1985 - Guru Sandaran Terlatih, SRK De La Salle, Kampar

2. 16/5/1994 - SM Seri Intan, Ipoh

3. 1/7/1996 - SM Raja Perempuan Ipoh

4. 1/1/1998 - SM Perimbun Cheras

5. 1/1/2003 - SMK Puchong Utama (1)

6. 1/1/2006 - SMK Saujana Impian, Hulu Langat

7. 1/7/2006 - IPGK Bahasa Melayu, KL

8. 3/9/2007 - Caw. Kaunseling dan Keutuhan, BPSM

9. 1/3/2008 - Kaunselor, Ketua Penolong Setiausaha, Setiausaha Bahagian, Bahagian Psikologi dan Kaunseling, KPM

Kurniaan :

1. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Tahun 2005, bertugas di SMK Puchong Utama (1), Selangor

2. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Tahun 2010, bertugas di Bahagian Psikologi dan Kaunseling, KPM

Pentauliahan/Pengiktirafan :

1.  Kaunselor Berdaftar Perakuan Amalan (KB, PA) - Lembaga Kaunselor Malaysia

2.  MBTi Berlesen

3.  TAJMA Berlesen

4.  Psikometrik Sidek Berlesen

5.  SEFT

6.  DISC

7.  Pengurusan Kewangan AKPK

8.  NLP

LATAR BELAKANG

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999, Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Psikologi di Agensi Awam memberi mandat bidang kuasa kepada Kaunselor Organisasi terutama di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan tugas. Pekeliling ini menggariskan beberapa perkara asas seperti kepentingan perkhidmatan psikologi dan kaunseling, peranan ketua jabatan, pelantikan pegawai psikologi dan bidang tugas pegawai tersebut.

Penubuhan Bahagian Psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 1992 mencetuskan perubahan dalam disiplin psikologi dan kaunseling yang mempelopori pengurusan dan perkhidmatan kaunseling di sektor awam. Kementerian Pendidikan Malaysia pula mula mengorak langkah dengan tertubuhnya Cawangan Kaunseling dan Keutuhan dalam Bahagian Sumber Manusia pada tahun 2002 dan seterusnya menjadi Bahagian Psikologi dan Kaunseling (BPsK) pada 1 Mac 2008. Senario ini memberikan paradigma baru terhadap pengurusan dan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Kementerian Pendidikan Malaysia. Model pengurusan dan perkhidmatan Bahagian Psikologi dan Kaunseling dianggap sebagai penanda aras awal bagi pelaksanaan di peringkat sektor awam.

Bagi mengaplikasikan sistem penyampaian melalui aspek psikologi dan kaunseling, ia memerlukan komitmen dan perjuangan yang tinggi dan integriti. Bagi tujuan ini, penstrukturan semula Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan mengemaskini struktur di peringkat akar umbi iaitu di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi di seluruh negara. Paradigma perubahan ini begitu mencabar bukan sahaja menyediakan prasarana dan kemudahan fizikal tetapi menyediakan sumber tenaga manusia yang dapat berdaya saing dan dapat melonjakkan BPsK sebagai model aplikasi psikologi dan kaunseling di Malaysia khususnya di Kementerian Pendidikan Malaysia.

VISI

Insan sejahtera warga harmoni emosi seimbang

MISI

Pembestarian perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk memperkembangkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

OBJEKTIF

 1. Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti.
 2. Memberi kesedaran kepada warga KPM akan Kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian.
 3. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optimum dan berterusan.
 4. Menyediakan pendidikan kesejahteraan mental dan fizikal kepada warga kpm.
 5. Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan.
 6. Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stake-holder.

FUNGSI

Bahagian Psikologi dan Kaunseling (BPsK) berperanan dalam memenuhi aspirasi merealisasikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005: Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pelaksanaannya merujuk kepada aktiviti psikologi dan kaunseling yang meliputi aspek penilaian personel, pembangunan personel, penyelidikan dan intervensi dengan penekanan berikut:

1. Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti KPM berkaitan dengan perkhidmatan pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi krisis yang merupakan usaha penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan modal insan agar dapat diperkasakan ke tahap yang optima.

2. Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam penilaian personel dengan membantu pengurus sumber manusia memahami minat, personaliti, emosi, sikap dan pencapaian seseorang dengan menggunakan ujian psikologi. Aplikasi ini direalisasikan semasa urusan pemilihan, penempatan, pengurusan prestasi, pembangunan kompetensi dan pra persaraan serta dalam urusan temuduga berstruktur.

3. Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pembangunan personel dengan menekankan kepada mewujudkan pegawai yang memiliki nilai dan etika kerja serta sikap yang positif. Ia melibatkan aktiviti khidmat runding, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai serta pembangunan kendiri dengan penerapan kemahiran mengurus isu dan masalah psikologi di tempat kerja seperti pengurusan emosi, stres, perubahan sikap dan set minda, perhubungan individu dan lain-lain. Aplikasi ini digunakan kepada semua pegawai baharu dilantik sehingga bersara.

4. Melaksanakan penyelidikan psikologi dan kaunseling terhadap permasalahan penjawat awam di tempat kerja seperti faktor-faktor pencetus, penghalang motivasi, interaksi antara manusia dengan peralatan dan sistem kerja. Seterusnya ia dapat menyediakan input dan maklumat yang boleh digunakan untuk penambahbaikan pengurusan sumber manusia di dalam perkhidmatan awam.

5. Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam intervensi pembangunan modal insan dengan membantu pegawai mengurus masalah secara lebih berkesan melalui Program Pengupayaan Kendiri yang mengandungi aktiviti kaunseling, mentoring dan pembimbing rakan sekerja (AKRAB).

6. Memantapkan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Kaunselor Organisasi ke tahap optimum secara berterusan.

7. Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580).

PIAGAM PELANGGAN

 1. Memastikan perkhidmatan sesi kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor organisasi yang berdaftar dan mempunyai perakuan amalan selaras dengan akta kauselor 1998 (akta 58Q);
 2. Memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam termpoh sepuluh (10) minit;
 3. Memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja kementerian pelajaran malaysia dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes baru selepas penerimaan permohonan tertakluk kepada persetujuan klien;
 4. Memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja atas permintaan;
 5. Memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas diambil atas permintaan klien.

 

STRUKTUR ORGANISASI

carta organisasi untuk portal KPM

** Click image to view bigger version.

 

HUBUNGI

Alamat Nombor Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Psikologi dan Kaunseling 
Aras 1, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604, Putrajaya
03-8872 1681 03-8872 1680  

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 1.7775 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM